Oppbygning av en solcelle

Beskrivelse: 

En utfyllingsoppgave som kan knyttes opp mot e-forelesning fra ndla.

Kilde: http://ndla.no/nb/node/12919?fag=7