Freelancing - New services in the digital age. Glossary and Terms.

Beskrivelse: 

Knytt sammen ord og uttrykk som passer sammen. Henger sammen med: http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/8901