Kjøkkenkjemi - En samling enkle kjemieksperimenter, Vitensenteret Trondheim