Prosentrekning med clementiner

Beskrivelse: 

Føremål

Bestemme vekta til ein clementin samt kor mykje skalet utgjer i prosent.

Oppgåve1

a) Tipp vekta av ein clementin, både i gram og kg.

b) Veg clementinen og oppgi vekta både i gram og kg.

c) Finn differansen mellom tippa og målt vekt

d) Finn kor mange prosent differansen er av den målte vekta.

g

kg

Tippa vekt

Målt vekt

Differanse

Differanse i %

Oppgåve 2

a) Rensk clementinen og veg skalet.

b) Finn ut kor mange prosent skalet utgjer av heile vekta

Vekt clementin

g

kg

Vekt skal

Skal i prosent av heile clementinen

Oppgåve 3

a) Finn antall båtar i clementinen.

b) Kor stor del utgjer ein båt av heile den reinska clementinen og kor mange prosent er det?

c) Tipp vekta til ein gjennomsnittelig båt.

d) Rekn ut gjennomsnittsvekta til ein båt.

e) Finn ut kor kor mange prosent gjennomsnittsvekta til ein båt utgjer av vekta til heile den reinska clementinen

Antal båtar i frukta

Brøkdelen ein båt utgjer av heile frukta

Prosenten ein båt utgjer av heile frukta.

Tippa vekt til ein gjennomsnittsbåt

Utrekna gjennomsnittsvekt

Gjennomsnittsvekta sin prosent av heile frukta.

Clementin, vekt.