A cooperative electrician

Beskrivelse: 

Elever jobber med et intervju og andre deler av en tekst om elektrikeryrket. Det brukes en "cooperative learning"-struktur som heter "role reading", deretter jobber elevene parvis. Opplegg resulterer enten i en kort brosjyre, eller en muntlig fremføring som kan vises til elever fra 10. trinn som er på besøk og kunne tenke seg å søke plass på VG1 elektrofag.

"Image courtesy of imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net"

Role Reading.

Elever deles i grupper med fire deltakere, og får fire ulike roller:

  1. "Reader" (group leader) - leser et avsnitt høyt, og styrer gruppearbeid.
  2. "Detective" - stiller spørsmål om avsnitt for gruppen.
  3. "Summarizer" - gir et kort muntlig samendrag av avsnitt.
  4. "Word Master" - kommer med forslag om nøkkelord fra avsnitt.

Teksten "What's it really like?" (se intervju på Electrician career guide) som det jobbes med i grupper - alle elever får bytte rolle en gang.

Pararbeid - forslag 1

Grupper deles i to. Par 1 jobber med responsibilities, par 2 jobber med skills. Elever snakker om resonsibilities/skills, deler disse i to grupper (primære og sekundære), og forklarer hvorfor de mener det.

Pararbeid - forslag 2

Alle skills og responsibilities skrives ut på små lapper. Elever jobber parvis for å sortere lappene i riktige grupper.

Sluttprodukt

Elever skal produsere noe skriftlig (en brosjyre/en 'wordle') eller muntlig (fremføring) til besøk av 10. klassinger. Brosjyre og fremføring skal handle om hvordan det er å studere VG1 Elektrofag på den gjeldende skolen. Wordle lages ut fra en skriftlig tekst om ansvaret og oppgavene en elektriker påtar seg, samt kunnskaper en elektriker skal ha. Wordle kan gjerne være en del av en eventuell brosjyre.

Skriftlig karakter gis for brosjyre.

Muntlig karakter gis for fremføring.