Halloween

Beskrivelse: 

Beskriver et undervisningsopplegg i engelsk, der en har oppgaver knyttet til en tekst om Halloween.

Ressurser

1. Vis en videosnutt fra Youtube om Halloween, maks. 5 minutter

2. Snakk om Halloween (på engelsk) generelt

3. Del ut, gå overfladisk gjennom teksten (vanskelige ord m.v.)

4. Elevene løser oppgavene på arket. Kan differensieres gjennom at ikke alle forventes å gjøre alt

5. Ta inn arbeidsarket/rettes

Dette er en fin oppgave å gjøre i forbindelse med Halloween. De får kunnskap om emnet, trening i å finne svar på spørsmålene i en tekst, oversette til norsk, samt reflektere over egne tradisjoner.

Kopi av tekst/spørsmål

Prosjektor til visning av youtubefilm om Halloween