Hair Design: Exceed Your Hair Clients Needs and They Will Be Loyal for Life

Beskrivelse: 

Dette opplegget bygger på samme lest som: "Consultation and After Care".

Elevene skal jobbe med en relevant tekst som fokuserer på hva frisører kan gjøre for å holde på kundene sine og få et godt rykte som profesjonell frisør. Gjennom arbeidet med teksten og opplegget skal elevene tilegne seg forståelse av hva som ligger i god kundebehandling og også tilegne seg et vokabular som gjør at de kan yte god kundebehandling på engelsk.

Phase 1:
Before reading the text "Exceed Your Hair Clients Needs and They Will Be Loyal for Life"

Quiz and Trade:

Lærer klargjør lapper med et spørsmål (Questions Q and T).
Hver elev får en lapp med et av disse spørsmålene som de skal stille til en medelev.
De går rundt i klasserommet og rekker hånda i været for å vise at de trenger en partner.
Når to og to har funnet hverandre stiller de hverandre sine respektive spørsmål.
Deretter bytter de lapp, rekker opp armen for å vise at de er ledige og finner en ny partner.
Dette gjentar seg til de fleste spørsmålene er besvart av alle elevene.

Oppsummering: lærer viser alle spørsmålene via prosjektor og spør om det var spørsmål de ikke vet svaret på.

Phase 2:

  1. How to work with this text
  2. Lærer setter sammen grupper på 3 (mixed ability groups)
  3. Tre roller: oppleser, oppsummerer, spørsmålsstiller
  4. Oppleseren leser første avsnitt (lærer deler teksten i 3)
  5. De de to andre utfører sin rolle
  6. Rollene roteres

Gruppene kan utveksle spørsmål hvis noen grupper blir fort ferdige.

Oppleggget avrundes med en klassediskusjon om hvilket utbytte de har hatt og hva de har lært av opplegget.

Kan følges opp med at elevene kan skrive en logg om hva de har lært av arbeidet med denne teksten, som læreren kan velge å gi karakter på.

PC og prosjektor