Jamie Oliver 30 minute meals

Beskrivelse: 

Jamie Oliver lager matretter hvor elevene jobber med episodene der faguttrykk og faglige diskusjoner blir sentralt. DVD pakken er påkrevd da episodene ikke er lagt ut på nett i sin helhet. Seks episoder blir gjennomgått inkludert spørsmål og gloser tilhørende episodene. Opplegget resulterer i to praktiske dager på kjøkken med buffet bestående av Jamie Olivers retter.

Elevene har undervisning hvor de ser episoder mens de svarer spørsmål underveis.

Økt på kjøkkenet til slutt hvor elevene lager en rett hver og presenterer den.

To vurderinger men en skriftlig prøve og en muntlig vurdering der elevene er med å vurdere sitt eget arbeid samt evaluere opplegget i sin helhet.

Opplegget er under utvikling og blir lagt ut i sin helhet materialet er samlet

Klasserom, prosjektor og kjøkken