Supernanny

To undervisningsopplegg av liknende karakter. Oppgavene er varierte, og temaet er barneoppdragelse i Norge, Storbritannia og USA. Tidsbruk avhenger av klasse, men fra 3-6 timer avhengig av nivå.

Supernanny VG1 har oppgaver som også dekker kompetansemål i programfag knyttet til lek og aktivitet.

Supernanny VG2 har oppgaver som kan være eksamensforberedende.