Kva er ein arbeidsrapport?

Beskrivelse: 

Dette er ein video som kort forklarar kva ein arbeidsrapport er og korleis læraren kan bruke denne rapporten i vurderingsarbeidet.

Kan brukast som motivasjon, introduksjon eller repetisjon.

Læraren viser videoen på storskjerm eller legg ut lenka slik at eleven kan sjå den sjølv på datamaskin, nettbrett eller mobil.