New Company

Beskrivelse: 

Dette er en type rollespill som oppfordrer til høy grad av muntlig aktivitet og samarbeid.

Elevene er ansatt i en fiktiv bedrift, delt i fire avdelinger, som det har gått nedover med det siste året. Oppgaven består i å lage en ny strategi for å videreutvikle bedriften og gjenvinne markedsandel. Avdelingene er: human resources (hms og arbeidsmiljø), finance (budsjett, innsparing osv) marketing (reklame og undersøkelser) den siste tilpasses type yrkeslinje f.eks electronic (lage produkt). Hver avdeling får utlevert et sett med spørsmål/oppgaver de skal jobbe med f.eks What fringe benefits should the company's employees be offered?

Sluttproduktet: Hver av de fire avdelingene presenterer sin handlingsplan for resten av klassen.

Læreren tar på seg en rolle som sjef for det tiltenkte selskapet og presenterer en fiktiv statistikk for den dårlige utviklingen. Han annonserer samtidig at han går av som leder, og klassen må dermed velge en ny som skal ha det overordnede ansvaret. Elevene blir så presentert for oppgaven som blir å få bedriften på rett kjøl. De deles inn i grupper som tilsvarer en avdeling i bedriften, og får utlevert en oppgaveplan som de skal jobbe med og finne gode løsninger på. Et annet ledd er å dele ut rollekort hvor elevene får en tiltenkt rolle med navn og spesielle kjennetegn. De er både nødt til både å diskuterer med hverandre, men også med de andre avdelingene for å få ting gjennomført. Siste ledd blir å presentere løsningene sine i plenum

Rollekort fungerer veldig fint da mange synes det er skummelt å gi av seg selv i en slik sitausjon. Rollekortene gir korte instrukser om hvem du er, tidligere arbeidserfaring, sivil status og evnt morsomme særtrekk.

Elevene lærte mye nytt vokabular og ser nytten av samarbeid på tvers i en bedrift.

Skrivesaker til å notere svar

Spørsmål/oppgaver kopieres opp av lærer evt legges på Fronter eller tilsvarende