The Milking Machine

Beskrivelse: 

Læringsmål:

Utvide eget ordforråd i forbindelse med kyr, melking, redskaper, sykdommer og hygiene.

Kunne gjøre en praktisk-muntlig demonstrasjon i fjøset for faglærer på engelsk med bruk av flest mulig faguttrykk.

In the classroom:

1. Introduksjons- og motiveringstekst: The Blooming of Tiger Lily.

Samtale og oppgaver (se vedlegg).

2A. Arbeidstekst: The Milking Machine

Oppgaver (se vedlegg).

2B. Tilleggstekst for sterke elever: Why Do Cows Chew their Cud?

Oppgaver (se vedlegg).

3. Demonstrasjon i klasserommet vha et melkeorgan.

Lekse: Lære ord og faguttrykk

In the cowshed:

1. Faglærer i husdyr (engelskkyndig) bruker litt av ei praksisøkt (morrasfjøs eller ettermiddagsfjøs) til å gjennomgå hele melkeprosessen på engelsk. Bruker ord og uttrykk fra teksten The Milking Machine.

2. Etter oppsatt plan gjennomføres individuell demonstrasjon på grupperommet i fjøset for faglærer i husdyr (programfagtimer). Eleven vurderes med karakter etter kriteria som er gjort kjent på forhånd. Se vedlegg.

Muntlig vurdering med karakter (se kriterier).

Klasserom, fjøs og grupperom.