My dream house

Beskrivelse: 

Opplegget gjennomføres i klasserommet. Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i teksten, lærer faglig vokabular knyttet til dette programområde gjennom å besvare gjennomtenkte innholdsspørsmål med tanke på progresjon.

Basert på oppgave hentet fra læreverket Workshop ( Gyldendal) og bearbeidet av Marina Braathen, Skedsmo vgs.

Foto: Steve Collis from Melbourne, Australia (dream house) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Ressurser