Om FYR

FYR-prosjektet (fellesfag, yrkesretting og relevans) er en del av den tidligere nasjonale satsingen NyGIV, en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. NyGiv-satsingen gikk over tre år og hadde som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer. NyGiv-prosjektet ble avsluttet 31.12.2013, mens den nasjonale FYR-satsingen videreføres ut 2016.

FYR-prosjektet har en eget digitalt nettsted, fyr.ndla.no, en ressursside for lærere og elever der det deles læringsressurser som har fokus på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese, skrive og regne, samt muntlige og digitale ferdigheter. FYR-ressursene har en yrkesrettet inngang til temaet for å gjøre opplæringen så relevant og konkret som mulig. En viktig målsetning for FYR-prosjektet er endret undervisningspraksis. Undervisningsmetodikken løftes derfor gjerne fram i ressursene som deles.

På fyr.ndla.no er inngangen til de yrkesrettede ressursene lagt til de fire fellesfagene matematikk, engelsk norsk og naturfag som ligger i hver sin bolk på forsiden. Videre er ressursene inndelt etter yrkesfaglig utdanningsprogram. Noen ressurser er uten yrkesfaglig programtilknytning.

Hvis du ønsker å dele ressursene inn etter klassetrinn eller innholdstype er dette også mulig. Bruk knappen "Rapporter" dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.