Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Writing a Letter of Complaint

    Hvordan man skriver og svarer på en formell skriftlig klage på en tjeneste eller produkt.

    Jan Espen Andresen - 12.09.2014 09:51

  2. Poetry and Songwriting

    Dette er et undervisningsopplegg i engelsk som skal hjelpe elever til å forstå og anvende poetiske virkemidler som "Rhyming/Rhyme Scheme" og "imagery: similes & metaphors" og få hjelp i den kreative prosessen med å skrive et eget dikt og/eller sangtekst.

    Jan Espen Andresen - 29.11.2013 13:25