Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Poetry and Songwriting

    Dette er et undervisningsopplegg i engelsk som skal hjelpe elever til å forstå og anvende poetiske virkemidler som "Rhyming/Rhyme Scheme" og "imagery: similes & metaphors" og få hjelp i den kreative prosessen med å skrive et eget dikt og/eller sangtekst.

    Jan Espen Andresen - 29.11.2013 13:25