Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Writing a News Report

    Journalist

    Lage en nyhetsrapport på engelsk på bakgrunn av et intervju, støttet av relevante fotografier. Elevene oppfordres til å ta tak en lokal nyhet.

    Å kunne uttrykke seg skriftlig i medier og kommunikasjon innebærer å utforme tekster i ulike sjangere til bruk i ulike medier. Det innebærer også å kunne skrive et variert og presist språk.

    Jan Espen Andresen - 13.05.2013 15:44