Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. How the Norwegian Child-/Youthcare, Healthcare and Social Service Systems Function in Today’s Society

    Elevene skal utarbeide og produsere brosjyrer på engelsk som informerer om hvordan oppvekst-, helse-og sosialtjenesten fungerer i Norge i dag. Elevene skal først sette seg inn i hvordan de norske systemene fungerer og så kunne forklare dette til fremmedspråklige elever gjennom en brosjyre.

    Før de starter med arbeidet med brosjyren skal de jobbe i grupper med å tilegne seg forståelse av grunnlagsteksten og lære seg begreper de trenger for å kunne forklare hvordan det norske oppvekst-, helse- og sosialsystemet fungerer.

    Jan Espen Andresen - 18.11.2014 14:51