Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Skolens varmevekslingssentral

    Charlottenlund vga er koblet opp mot et fjernvarmeanlegg. Anlegget leverer varmt vann til store deler av byen. I skolens sentral ser vi på ulike deler av varmevekslingssystemet. Elevene får en "guidet" omvisning av fagpersonalet som har sikkerhetsoppsyn med sentralen hver dag.

    Undervisningsopplegget viser "oppgavene" elevene har med seg til denne omvisningen. Bildene er hentet fra vår varmevekslingssentral og tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by

    Tove Wiig - 19.04.2016 12:04