Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Kitchen safety

    I dette opplegget skal elevene beskrive farer som kan true på kjøkkenet. Opplegget er tilrettelagt for svake elever på VG1 nivå.

    Elevene skal kunne bruke ordbøker for å kunne beskrive hva som forårsaker farene som vises i bilde opplegget er basert på.

    Elevene skal bli bevisst på vanlig faremomenter i kjøkkenet. De skal videre utvide ordforrådet sitt ved å kunne beskrive hva slags utstyr/situasjoner som er farlige, og samtidig øve seg i å uttrykke seg i fullstendige setninger.

    Julia Day - 18.05.2013 13:45