Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. We're all going on a UK holiday

    Elevene får en oppgave hvor de skal planlegge en ferie i UK. De kan selv velge destinasjon. Elevene skal presentere sitt «produkt» for klassen og får muntlig vurdering.

    Læringsmål:

    Julia Day - 13.05.2013 15:58