Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Samarbeid med 7.årstrinn

    På slutten av skoleåret inviterer en videregående klasse en 7.-klasse fra en skole i nærområdet.

    Vgs-elevene skal ta utgangspunkt i praktisk arbeid de har gjennomført i løpet av året for å lage et undervisningsopplegg for barneskoleelevene.

    Læringsmål vil variere.

    1112joga - 18.02.2014 19:14