Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Avfallshåndtering på kjøkkenet

    Bevisstgjøre elevene hvordan kildesorteringen foregår på kjøkkenet på skolen, hva som skjer med avfallet når det forlater skolen og hva det kan brukes til i neste omgang. I tillegg kan de som ønsker også ta med en deloppgave der elevene regner på økonomien i løpet av en produksjonsdag i form av svinn og dermed også trekke inn matematikk.

    Jan Helge Kjøstvedt - 23.10.2013 14:28