Search page

Søket fant 8 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Treverk som byggemateriale, energibærer og fornybar ressurs

    Undervisningsopplegg for yrkesretting av naturfag mot bransjelære/ produksjon i bygg og anleggsteknikk. Treslagenes bruksområder og egenskaper, treverk som fornybar ressurs og energibærer, avfallshåndtering

    steinsv - 06.12.2013 10:58

  2. Forsøk med solfangere

    Dette er et undervisningsopplegg som er rettet mot energi for fremtiden-delen i naturfaget der elevene får gjøre forsøk med solfangere.

    Opplegget skal gjøre forsøket mere interessant og fenge elevene ved å koble inn aktivitet på verkstedet i programfagstimene.

    Eirin Gjendemsjø - 14.10.2014 14:51

  3. Tørkeprosessen i treverk

    Snekkertørt virke er trelast som er tørket til omlag 10-15 %. I dette forsøket skal vi følge tørkeprosessen i treverk gjennom å måle og presentere noen ulike variabler. 

    (Fint å gjøre i etterkant av opplegget "Mangfold i skogen". Men kan også gjennomføres som et uavhengig opplegg.)

    Julie Bjørnstad - 27.10.2014 13:13

  4. Forbrukersamfunnet - undervisningsopplegg og oppgaver

    Undervisningsopplegg - elevark.

    Filmer, artikkel og oppgaver rundt temaet bærekraftig utvikling, forbrukersamfunnet og svanemerking/varemerking. Bruk av appene "Hormonsjekk" og "Barcode Scanner"

    Tove Wiig - 23.10.2013 13:03

  5. Mangfold i skogen

    Gjennom en organisert aktivitetsdag i skogen får du innblikk i skogen som økosystem og mangfoldet der. Du kan studere de treslagene som finnes der, og du kan se på hvordan miljøet påvirker trær og andre planter.

    Fotograf: Kim Unstad. Lisens: CC-by-sa

    Julie Bjørnstad - 14.10.2014 14:17

  6. Løsemidler, faresymboler - Forsøk

    Løsemidler og faresymboler.

    Forsøk:

    Del I: Ulik tetthet og løselighet hos kjente husholdningsstoffer.

    Del II: Løsemidler og løselighet - maling fra verkstedet,

    Svanemerking og faresymboler på maling/løsemidler/såpe.

    Tove Wiig - 23.10.2013 14:01

  7. Rust

    Dette er et undervisningsopplegg fra naturfag.no som tar for seg fenomenet rusting og korrosjon gjennom utforskende aktiviteter.

    Berit Reitan - 22.12.2016 11:24

  8. Rustforsøk TIP og BAT

    Forsøket går ut på å illustrere korrosjon i praksis. Dette gjøres ved å koble det opp mot yrkesgrupper som rørlegger, bilopprettere og betongfaget.

    12117001 - 07.11.2013 10:13