Search page

Søket fant 3 resultater på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

 1. Prosjekt "Min bedrift"

  Mål med undervisningsopplegget er at elevene skal skrive nyttetekster, holde muntlige presentasjoner og delta i gruppesamtaler.

  Elevene arbeider i grupper, og alle gruppene skal lage sin egen bedrift. Hver bedrift skriver en stillingsannonse, og alle elevene i klassen skal søke på en stilling. Den beste stillingsannonsen får flest søkere. Videre gjennomfører bedriftene jobbintervju av søkere, her velger de ut de som har de beste jobbsøknadene.

  Ingunn Hinna Thomassen - 16.06.2014 11:01

 2. Skriveglede!

  Dette opplegget er morsomt, har høy gjennomførbarhet og elevene elsker det!

  Målet med opplegget er å få alle i klassen, også de med skrivevegring, til å produsere en tekst. Fokuset vil ligge på den grunnleggende ferdigheten "å uttrykke seg skriftlig" samtidig som elevene faktisk morer seg mens de skriver.

  Ingunn Hinna Thomassen - 13.02.2014 12:54

 3. Refleksjonsskriving med utgangspunkt i et eventyr

  Målet med undervisningsopplegget er å øve elevene i å reflektere via skriving over emner som fattigdom, ensomhet, det å være annerledes.

  Teksten elevene skal ta utgangspunkt i er "Piken med svovelstikkene" (Hentet fra H.C Andersen: Nye eventyr (1848)).

  Elevene skal skrive en tekst der de reflekterer over fortellingens overføringsverdi med utgangspunkt i fortellingens tematikk.  Det er derfor en fordel at elevene har jobbet med novellesjangeren og kjenner til hva tematikk er.

  Ingunn Hinna Thomassen - 15.12.2014 11:43