Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Muntlig presentasjon av valgt tema fra en fagbok

    Dette er en tverrfaglig oppgave som går på gruppearbeid, presentasjonsteknikk, rettskriving, terminologi, repetisjon av fagstoff og evnen til å formulere et faglig tema på en forståelig måte.
    Kan brukes i alle fagområder.

    Vurdering: Mange måter å vurdere på, det kommer an på hvilken kunnskap og ferdigheter som skal vektlegges.

    Marie Hofseth Christensen - 20.02.2014 13:35