Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Naturfag.no: Energispillet – motivasjon og læring

    Energispillet er et simulatorbasert strategispill primært for elever i videregående skole. I spillet er poenget å disponere de ulike energiressursene på best mulig måte slik at man sikrer en bærekraftig utvikling. Miljø, klima, energiproduksjon, ressursbruk og kostnader henger nøye sammen. Det er viktig å gjøre kloke og veloverveide valg med tanke på disse faktorene.

     

    Dette undervisningsopplegget legger opp til at elever skal veksle mellom å spille Energispillet og jobbe med oppgaver i en wiki (Energispillwiki).

    Berit Reitan - 20.05.2014 09:23