Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Nivellering

    Hensikten er at elevene skal gjøre målinger, føre tabell og beregne høydeforskjeller ved hjelp av nivellering. Oppgaven kan utvides med volumberegninger av masse. Opplegget er en praktisk øvelse som også kan gjøres om vinteren med snø.

    I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i matematikk, jobber vi med utforskning og problemløsing ut fra en praktisk situasjon som stigningsforhold ved å måle, gjøre beregninger ved hjelp av formler og føre verdier inn i tabell.

    Arbeidsoppdraget går ut på å:

    Cecilie Isaksen Eftedal - 17.12.2012 09:20