Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Innovasjonscamp - norsk, matematikk og programfaget

    Mål: Elevene skal lage et undervisningsopplegg hvor norsk og matematikk brukes inn mot programfagene og prosjekt til fordypning.

    Arbeidsmetodikk: Basert på kreativt arbeid gjennom tanker bak innovasjonscamp, Ungt Entreprenørskap.

    Alle bilder, også i vedlegg: Ingrid Fløtra. Lisens: CC by-nc-sa

    Ingrid Fløtra - 10.04.2016 13:16