Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. AnimatedPiston Animated Piston Evo Engine - Animated Motorcycle Engines

    AnimatedPiston Animated Piston Evo Engine - Animated Motorcycle Engines

    Bjarne Skuggen - 14.05.2013 12:21

  2. Hospitering i bedrift

    Som et ledd i å skape relevante læringssituasjoner for elevene våre har vi trukket hospiteringsprosjektet inn som en del av FYR. Vi har inngått et samarbeid med Spilka og Brages som består av gjensidig ideutveksling samt besøk på bedrift og skole av både elever, lærere og teknisk/fag ansvarlige. Tanken er at elevene skal få en mer helhetlig undervisningssituasjon og føle at alle fagene på skolen henger sammen.

    Bjarne Skuggen - 20.11.2013 11:41