Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Funksjonsbeskrivelse av en dreiebenk

    Dette opplegget gjennomføres etter at elevene har gjennomgått krav til dreiebenkens HMS-reglement. Elevene gjennomgår dreiebenkens deler og funksjon på engelsk, før de tar den praktiske gjennomgangen ute i verkstedet.

     Metalldreiebenk

    Bildet er hentet hos www.ndla.no

    siwaina - 13.05.2013 15:21