Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tverrfaglig samarbeid om lyrikk og animasjon

    Dette arbeidet er et samarbeid mellom norsk og programfagene i medier og kommunikasjon. Elevene har i forkant av prosjektet jobbet noe med lyrikk. De skal selv skrive et dikt som skal være utgangspunkt for manus til en animasjonsfilm i programfagene. De skal i løpet av perioden gjennomføre en fagsamtale med norsklærer om temaene lyrikk og filmteori, som blir vurdert. I etterkant av prosjektet skriver elevene et tverrfaglig refleksjonsnotat.

    Inger-Kristin Larsen Vie - 21.05.2014 10:51