Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sporing av rovdyr

    Tverrfaglig undervisningsoppleg i fagene prosjekt til fordypning-reindriftsfaget, kroppsøving og samfunnsfag.

    Mål: Lære å spore, gjenkjenne og registrere rovdyr i et reinbeiteområde

    ingrid.m gaup - 29.11.2013 15:23