Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Lokale restauranttilbud - tekster om mat og servering

    Med utgangspunkt i restauranttilbudet i nærmiljøet jobber vi med tekster (lesing og skriving) i norsk- og engelskfaget.

    Del 1: Lesing av restaurantanmeldelser

    Vi starter med å fokusere på restaurantanmeldelse som skiftlig sjanger. Både i norsk og engelsk leser vi typiske eksempler på restaurantanmeldelser og snakker om hva som kjennetegner disse tekstene. På engelsk jobber vi også med å ordforrådsarbeid og lærer oss ord/uttrykk som brukes for å beskrive mat og servering på restauranter. Som intro til opplegget har vi en 20-spørsmål-oppgave i begge fagene.

    Kirsti Berg-Hansen - 23.09.2013 14:48