Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tools

    Læreren tar med ett verktøy/redskap per elev. Elevene forbereder en kort muntlig presentasjon av verktøy og bruksområde. Etter presentasjonene samles verktøyene inn og elevene får nytt verktøy etter trekning. Prosessen gjentas.

    Bjarne Skuggen - 14.05.2013 10:53