Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Blogg og logg gjennom hele året

    Blogging om praksis og skolehverdagen. Elevene får bloggoppdrag av programfaglærer og norsklærer.

    Bloggen skrives gjennom hele skoleåret, og er mulig å fortsette etter endt skolegang. Bloggen deles enten offentlig eller ved invitasjon. Dette for å ha en reell mottaker.

    Målene som jobbes med i norsk er kommunikasjon, mottakerbevissthet, bruk av fagspråk, kreative tekster, personvern og opphavsrett.

    MG - 06.11.2013 15:15