Search page

Søket fant 1 resultat på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Magasinprosjekt, skrive reportasje - VG2 Medier og kommunikasjonsfag

    Dette er et tverrfaglig opplegg, hvor elevene har et magasinprosjekt i programfag. I norsk skal læreren være med på å vurdere en reportasje. Programfaglærerene skal gå igjennom hva en reportasje er og hvordan denne skal skrives. Elevene skal få mulighet i norsktimene til å skrive reportasjen og få tilbakemelding på det å skrive tekst og få tilbakemeldinger på selve tekstproduksjonen.

    Anniken Solfjeld Pedersen - 05.02.2014 15:05