Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rapport fra Nav-besøk

    Gjennomgang av rapportskriving for en klasse helse-og oppvekstelever.

    Elevene skal besøke et NAV-kontor. En felles oppgave i norsk og YRKE etter dette besøket er at dere skal skrive en rapport.

    Utarbeidet av Ingjerd Gulestøl

    Hanne Martinsen - 15.04.2013 09:31