Search page

Søket fant 2 resultater på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rapport. PTF. Helse og norsk

    I denne oppgaven skal elevene skrive en rapport etter endt utplassering. Programfaget er helse- og oppvekstfag, men rapportoppgaven er aktuell for alle yrkesfaglige retninger. Dette er en standardoppgave som ikke krever store forberedelser eller gjennomganger. Læreren kan uken før utplasseringen gå igjennom hvordan en rapport skal se ut.

    Michael Nyland - 06.11.2013 15:24

  2. Reklamefilm. Helsefremmende og norsk

    Dette er en oppgave hvor elevene skal reflektere over kostholdsinformasjon, reklame og markedsføringsmetoder ved selv å lage en reklame, samt et refleksjonsnotat. Elevene fikk bruke helsefagtimene og norsktimene én uke til å forberede seg.

    Michael Nyland - 06.11.2013 23:09