Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Er ditt forbruk bærekraftig?

    Et undervisningsopplegg i naturfag og matematikk som passer for alle utdanningsprogram, der elevene skal kartlegge og vurdere sitt eget forbruk. I tillegg skal de bli kjent med kommunens ordning for sortering og gjenvinning av avfall.

    Opplegget gjennomføres i grupper og munner ut i en presentasjon som vurderes med karakter.

    2810mjka - 24.10.2013 14:34