Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Markedsundersøkelse

    Dette undervisningsopplegget er et ledd i elevenes forretningsplan på service og samferdsel.

    Forretningsideen er utgangspunktet for å vurdere hvilken informasjon man ønsker å innhente i markedsundersøkelsen. Målet med markedsundersøkelsen er å innhente relevant informasjon fra markedet til situasjonsanalysen og markedsplanen. Programfaglærer planlegger felles framdrift og bruk av IKT-verktøy med matematikklærer.

    IKT-hjelpemidler: Word, it's-learning, TI-Nspire (alt. NSDstat) og PowerPoint.

    Aina Fardal - 01.02.2013 10:16