Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Volum og Tetthet

    Opplegget bygger på begrepene lengde og areal, og inkluderer noe repetisjon av disse begrepene, for at elevene ser sammenhengen.

    Læringsmål: «løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum»

    Grunnleggende ferdigheter: regne tetthet og volum, likninger

    amydal - 27.03.2014 11:55