Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Holdningskampanje, reklame, informasjonsbrosjyre eller plakat om bærekraftig utvikling

    Innhold: Klassen ser samlet filmen "You will not believe your eyes" før refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Etter dette ser de filmen "Sir David Attenborough Plastic Ocean" før ny refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Videre viser lærer "Nedbrytingstid for ulike typer avfall" før ny refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Dette er ment å skulle aktivere elevenes forkunnskaper før oppgave gis.

    Til refleksjon: Hvor mye i pant pr flaske brus ville gjøre at elever orker å pante flasken?

    siv.gronmo@stfk.no - 02.12.2014 14:50