Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Økologiske produkter og forbruksvalg

    Elevene får kunnskap om hva økologiske produkter er og hvordan økologiske produkter kan bidra til et bærekraftig forbruksmønster. Dette skal øke elevenes bevissthet rundt egne forbruksvalg av økologiske matvarer.

    Elevene skal se på utvalgte økologiske matvarer og vurdere disse i forhold til markedsføring og salg. Dette gjøres ved at elevene besøker en eller flere nærbutikker og ser på produktplassering og prisfastsettelse.

    elinj - 11.12.2013 12:09