Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Skjema for å lære faguttrykk - Technical and Industrial Production

    Et undervisningsopplegg for TIP, som bl.a. inneholder en metode for å lære faguttrykk, for eksempel navn på forskjellig mekanisk håndverktøy. Med utgangspunkt i et selvlagd skjema kan elevene arbeide med ordinnlæring både i verksted og klasserom. I opplegget inngår opplysninger om en nettside for quiz-øvinger der elevene også kan lytte til ordene.

    Opplegget kan brukes for å øve både muntlige og skriftlige ferdigheter.

    Foto: Torleif Sleveland

    Cecilie Isaksen Eftedal - 19.11.2012 10:21