Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Reklame for periodisk køyretykontroll

    I dette opplegget jobbar elevane tverrfagleg med programfaget og norsk. Munnleg: Formidle eit bodskap, fortelje om arbeidsprosessen. Skriftleg: Vere kort, klar og konkret når ein formidlar bodskapen

    Elevane skal lage ein reklamefilm for elevbedrifta si og den må innehalde at dei kan ta periodiske køyretøykontrollar (PKK) på verkstaden. Det er eit krav et dei skal seie noko om

    brinor - 13.05.2013 15:16