Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Boking

    Elevene inviteres til å ta bilder av mennesker med bok/bøker (lesende), helst en de har lånt på skolebiblioteket. Dere velger selv situasjon etc., men kravet er minimum en person samt en bok pr. bilde. Bildet kan tas med mobiltelefon eller annet utstyr eleven selv disponerer.

    harkri - 30.04.2013 11:55