Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Ordliste knyttet til programområdet

    Elevene skal lage en ordliste ut ifra utdanningsprogrammet de går på. Ordlisten skal inneholde navn på faguttrykk, verktøy, maskiner og utstyr elevene bruker på verksted på skolen. Elevene starter på ordlisten i starten av skoleåret. På den måten har elevene mulighet til å legge til ord løpet av hele skoleåret.

    Elevene uttrykker seg skriftlig ved å lage en ordliste som skal være en sammensatt tekst.

    Linn Økland - 03.02.2014 10:11