Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tørkeprosessen i treverk

    Snekkertørt virke er trelast som er tørket til omlag 10-15 %. I dette forsøket skal vi følge tørkeprosessen i treverk gjennom å måle og presentere noen ulike variabler. 

    (Fint å gjøre i etterkant av opplegget "Mangfold i skogen". Men kan også gjennomføres som et uavhengig opplegg.)

    Julie Bjørnstad - 27.10.2014 13:13