Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rollespill - debatt om interessekonflikter

    Dette undervisningsopplegget er organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et folkemøte. Opplegget er brukt på Vg1 naturfag med elever fra naturbruk, men kan tilpasses til andre trinn og fag.

    Organisering

    Velg tema som dere har et forhold til, som er aktuelle i media og gjerne tema som skaper debatt lokalt. Forbered debatten ved å lese og samle avisutklipp og nettartikler som kan belyse sakene og rollene.

    Julie Bjørnstad - 05.09.2016 18:33